Điạ chỉ: Trường mầm non Thanh Xuân - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Hiệu trưởng

Bùi Như Quỳnh
Bùi Như Quỳnh

Ngày sinh: 6/10/1975

Phó hiệu trưởng chuyên môn

Đoàn Thị Nghị
Đoàn Thị Nghị

Phó hiệu trưởng nuôi dưỡng

Dương Thị Ba Đượm
Dương Thị Ba Đượm
Mầm non Thanh Xuân